Mokymai & Konsultacijos

Mokymai & Konsultacijos

Darbo teisė:

 • Personalo dokumentų peržiūra;
 • Personalo darbuotojų konsultavimas;
 • Individualių susitarimų su darbuotojais rengimas, derinimas, pakeitimas ir kt;
 • Kolektyviniai santykiai, derybos, steigimas;
 • Darbų sauga, civilinė sauga, priešgaisrinė sauga;
 • Dalyvavimas ginčuose su darbuotojais (padarytos žalos atlyginimo, nuobaudos paskyrimo ir kt.).

Mokesčių teisė:

 • Buhalterinės apskaitos darbuotojų konsultavimas;
 • Buhalterinės apskaitos ir mokesčių dokumentų peržiūra;
 • Buhalterinės apskaitos ir mokesčių teisės aktų monitoringas, pastabų teikimas, informavimas ir kt.

Sutarčių teisė:

 • Individualių sutarčių projektų parengimai;
 • Tipinių sutarčių projektų parengimai;
 • Sutarčių derinimas, koregavimas, papildymas ir kt.;
 • Konsultavimas sutarčių vykdymo klausimais;
 • Klientų pretenzijų peržiūra, nagrinėjimas, atsakymų rengimas, susijusių su sutartiniais santykiais, ir kt.

Viešieji pirkimai:

 • Standartinių viešųjų pirkimų sutarčių ir dokumentų rengimas;
 • Viešųjų pirkimų dokumentų peržiūra ir teisinis įvertinimas;
 • Konsultavimas viešųjų pirkimų vykdymo teisiniais klausimais, atsakymų į pretenzijas rengimas;
 • Įmonių atstovavimas teisminiuose ginčuose;
 • Gerosios praktikos kaupimas ir sisteminimas.

Įmonės vidaus teisėkūra:

 • Įmonės vidaus teisės aktų, priskirtų teisės pagrindu, rengimas, derinimas, išplatinimas ir konsultavimas;
 • Lokalių norminių teisės aktų projektų rengimas, priimtų norminių teisės aktų stebėsena, išplatinimas atsakingiems darbuotojams, darbo optimizavimo pasiūlymų surinkimas įmonės viduje;
 • Dokumentų ir ataskaitų pateikimas atsakingoms institucijoms.

Projektinė veikla:

 • Projekto komandos konsultavimas;
 • Priskirtų pareigų konkrečiame projekte atlikimas;
 • Dalyvavimas projekto komandų susirinkimuose, įvertinimas ir konsultavimas.

Proceso teisė:

 • Teisinių procesinių dokumentų rengimas;
 • Atstovavimas ir dalyvavimas teismo procese;
 • Atstovavimas ikiteisminiame procese.

Siūlome platų paslaugų spektrą, užtikrinančių puikius rezultatus ir turinčių teigiamą poveikį Jūsų verslui.

Dėl išsamesnės informacijos prašome susisiekti su mumis!